NETT hoved Utsikt over Samnangerfjorden RBG
FOTO: Juliane Tiemann

Debatt:

Arealnøytralitet – fordi vi ikke kan fortsette en utvikling som går på bekostning av naturen