HEIAGJENG. Dette biletet er frå «Guttas Campus» i oktober 2022. Gutane støttar og bakkar kvarandre opp i jobben med å verta meir motiverte og kjenna på meistring.
HEIAGJENG. Dette biletet er frå «Guttas Campus» i oktober 2022. Gutane støttar og bakkar kvarandre opp i jobben med å verta meir motiverte og kjenna på meistring. FOTO: Bente Bødker

No kjem «Guttas Campus» i Sætervika på TV