ALVORLEG: Kvar tredje elev føler seg mobba på ungdomsskulen i Samnanger. Skuleleiinga har sett i verk fleire 
tiltak for å snu utviklinga.
ALVORLEG: Kvar tredje elev føler seg mobba på ungdomsskulen i Samnanger. Skuleleiinga har sett i verk fleire tiltak for å snu utviklinga. FOTO: Illustrasjon Scanstockphoto.com

Kraftig auke i mobbinga på ungdomsskulen