FOR DYRT: Mange foreldre vel vekk SFO om sommaren fordi prisen per dag er altfor høg, meiner politikarane.
FOR DYRT: Mange foreldre vel vekk SFO om sommaren fordi prisen per dag er altfor høg, meiner politikarane. FOTO: Illustrasjon Scanstockphoto.com

Fleirtal for to ekstra sommarveker på SFO