TRONGT: Når brannbilen skal vaskast, må brannmannskapet opphalda seg ute i vegen, og likevel er ikkje bilen køyrd heilt ut av garasjen.
TRONGT: Når brannbilen skal vaskast, må brannmannskapet opphalda seg ute i vegen, og likevel er ikkje bilen køyrd heilt ut av garasjen. FOTO: Samnanger brannvesen

Debatt:

Ei forsømt lovpålagt teneste