STARTA I HAUST: Aker BP er i full gang med utbygginga i Børdalen. No skal dei informera samningane om prosjektet. (Biletet vart teke i starten av desember)
STARTA I HAUST: Aker BP er i full gang med utbygginga i Børdalen. No skal dei informera samningane om prosjektet. (Biletet vart teke i starten av desember) FOTO: Hallvard Tysse

Aker BP inviterer samningane til informasjonsmøte

Førstkomnade måndag, 22. januar, vert det informasjonsmøte på biblioteket om storutbygginga som Aker BP er i gang med i kommunen. Det er det truleg mange som har venta på.

– Me vil gjennomgå heile prosjektet, både det store biletet rundt forsyning av kraft til den største pågåande utbygginga på norsk sokkel, og informera om all planlagt aktivitet i Samnanger, opplyser pressetalsperson Ole-Johan Faret.

Det er prosjektleiar Tormod Huseby som vil presentera status og planar for arbeidet.

– Han skal orientera om korleis byggjeprosjektet vil påverka lokalsamfunnet, og kva me gjer for å redusera ulemper og tilpassa utbygginga, slik at ho kan gjennomførast på ein så rask og god måte som mogeleg, seier Ole-Johan Faret i Aker BP.

Han legg til at det vert god tid til å stilla spørsmål.

Som kjent skal selskapet henta straum i Samnanger for å driva installasjonar på nye olje- og gassfelt i Nordsjøen. Prosjektet omfattar både ny transformatorstasjon, ni kilometer kraftlinje, jordkabel og samankobling med sjøkabelen som skal gå ut Samnangerfjorden.