KORLEIS SKAL DET SJÅ UT? Lange planprosessar og mange ulike innspel til korleis arealet på  Bjørkheim skal utnyttast i framtida, skapar frustrasjon blant grunneigarar og næringsdrivande.
KORLEIS SKAL DET SJÅ UT? Lange planprosessar og mange ulike innspel til korleis arealet på  Bjørkheim skal utnyttast i framtida, skapar frustrasjon blant grunneigarar og næringsdrivande. FOTO: Arkiv

Håpar på betre samarbeid om utviklinga på Bjørkheim