NETTMOBBING: Å dela bilete av andre saman med nedsetjande kommentarar, kan gå hardt ut over den som vert ramma. Også i Samnanger finst det anonyme mobbegrupper som operer på nettet.
NETTMOBBING: Å dela bilete av andre saman med nedsetjande kommentarar, kan gå hardt ut over den som vert ramma. Også i Samnanger finst det anonyme mobbegrupper som operer på nettet. FOTO: Illustrasjon Scanstockphoto.com

-Er det lov å dela bilete utan å be om samtykke?