UTSET ORIENTERINGA. Aker BP lovar å koma tilbake med ny dato for informasjonsmøtet om storutbygginga i Samnanger. Arbeidet vert førebels ikkje stoppa som følgje av dommen frå Oslo tingrett torsdag.
UTSET ORIENTERINGA. Aker BP lovar å koma tilbake med ny dato for informasjonsmøtet om storutbygginga i Samnanger. Arbeidet vert førebels ikkje stoppa som følgje av dommen frå Oslo tingrett torsdag. FOTO: Hallvard Tysse

Aker BP utset informasjonsmøte