HAR KJØPT BUTIKKEN: Andreas Aarseth (t.v.) og Aleksander Lundekvam er to av dei fire nye eigarane som skal driva Spar Bjørkheim vidare.
HAR KJØPT BUTIKKEN: Andreas Aarseth (t.v.) og Aleksander Lundekvam er to av dei fire nye eigarane som skal driva Spar Bjørkheim vidare. FOTO: Hallvard Tysse

Nye eigarar har teke over Spar-butikken