NETT Ordførar hoved RBG
FOTO: Arkiv

Ordføraren meiner naturutvalet kan leggjast ned