FARTSHUMPAR?: Ingrid Haukanes Røen og Øyvind Strømmen er mellom dei som reagerer på råkøyringa i Steinslandsvegen. No skal kommunen vurdera om det bør gjennomførast tiltak som kan dempa farten.
FARTSHUMPAR?: Ingrid Haukanes Røen og Øyvind Strømmen er mellom dei som reagerer på råkøyringa i Steinslandsvegen. No skal kommunen vurdera om det bør gjennomførast tiltak som kan dempa farten. FOTO: Arkiv

Krev tiltak mot råkøyringa