PÅ LAG MED NATUREN: – Me må arbeida for å ta vare på det grøne rundt oss, seier Senterpartiet sin listetopp, Øyvind Røen, som også er oppteken av kva eldrebølgja vil krevja av Samnanger kommune.
PÅ LAG MED NATUREN: – Me må arbeida for å ta vare på det grøne rundt oss, seier Senterpartiet sin listetopp, Øyvind Røen, som også er oppteken av kva eldrebølgja vil krevja av Samnanger kommune. FOTO: Hallvard Tysse

Vil verna om matjorda og styrkja kulturlivet