«For å ta på en ledertrøye for grønn omstilling kreves det politisk vilje», skriv Camilla Stavnes Hisdal i dette innlegget.
«For å ta på en ledertrøye for grønn omstilling kreves det politisk vilje», skriv Camilla Stavnes Hisdal i dette innlegget. FOTO: Håvard Tvedterås, HT-drone.com

Debatt:

Kan Samnanger bli ledende i grønn omstilling? Klart vi kan!

Livet er en serie av må-, bør- og vil-oppgaver. I Samnanger vil vi utvikle et attraktivt samfunn. Både for at det skal være fint å bo her, og for at enda flere skal ha lyst til å flytte hit. Og med den demografiske utviklingen hvor det blir flere eldre og færre i arbeidsfør alder, blir attraktivitet noe vi bør eller må sikre. Samtidig må vi endre måten vi lever på, hvis vi skal klare å tilpasse oss og bremse klimaendringene.

Været blir villere, varmere og våtere. Hva betyr det her i Samnanger?

NRK har i samarbeid med ledende forskningsmiljøer presentert klimaframskrivninger for år 2100 for alle norske kommuner. Tallene baserer seg på at vi er middels gode på klimakutt de neste 77 årene.

Det er lenge til år 2100. Likevel kjenner jeg det i hjertet når jeg tenker på hva vi overlater til de små.

I Samnanger vil det da, i år 2100, være 2,3 grader varmere. Litt ålreit for oss som liker å bade hele året, men varmere og lengre somre betyr også 18 flere regndager og mye av regnet kommer som styrtregn. Styrtregn er årsak til mange av naturkatastrofene her til lands, og åpenbart ugunstig for landbruket.

Hvis vi er middels gode på klimakutt, har Vestlandforskning regnet seg fram til at Eikedalen skisenter kan holde åpent fem uker kortere i året enn i dag, selv om de kjører snøkanonene på full guffe. Mindre snø gir tidligere vår, og kan gi lengre sesong for bøndene, vel og merke så lenge vått og vilt vær ikke ødelegger avlingene.

Samtidig vil mer av naturen gro igjen, og fiskeartene vi kjenner i dag vil ikke trives i et varmere hav.

Det er lenge til år 2100. Likevel kjenner jeg det i hjertet når jeg tenker på hva vi overlater til de små. Det er grunnen til at Norge har forpliktet seg til å – i løpet av få år – kutte mellom 50 og 55 prosent av utslippene sammenlignet med 1990-nivå. Og det er grunnen til mitt engasjement, både for å gjøre små endringer som enkeltmenneske og for å stille til valg med et ønske om at kommunen skal ta sin del av klimakampen. Kommunene spiller jo en viktig rolle!

Hvis vi legger klimaangst og dårlige følelser bort, har vi også en unik mulighet til å se attraktivitet og klimatiltak i sammenheng. Klimatiltak kan bli positivt ladet. Kan Samnanger kommune, gjennom små og store prosjekter, bli et utstillingsvindu og foregangskommune for grønn omstilling? MDG Samnanger går på valg for å kjempe for at det går an å leve gode, grønne liv i en distriktskommune.

Kan Samnanger kommune, gjennom små og store prosjekter, bli et utstillingsvindu og foregangskommune for grønn omstilling?

Kommunen kan bidra gjennom egne tjenester og ved å legge til rette for innbyggerne. I Samnanger må vi sette oss klare og ambisiøse klimamål, og prioritere tiltak som oppfyller disse og midler til å følge opp. MDG har gjennom en årrekke arbeidet for klimabudsjettering i kommunen. Dette er nå endelig på plass, og bruk av klimabudsjett og regnskap blir viktig for å finne klimatiltak som gir god kost-nytte-effekt. Til høsten starter arbeidet med klimaplan som en del av kommuneplanens samfunnsdel. Det blir viktig for hvilken retning vi skal gå. I slike planprosesser er det også krav til medvirkning, og jeg gleder meg – ordentlig – til å diskutere klima i lys av å samtidig skape en mest mulig attraktiv bygd.

For å ta på en ledertrøye for grønn omstilling kreves det politisk vilje, og det kreves at klima og natur blir gitt vekt når det tas økonomiske beslutninger. Her er noen momenter:

  • Kommunen kan tenke nytt rundt energiøkonomisering, og vi må se på hvor vi kan spare energi, hvor vi kan bruke den mer effektivt og på muligheten for aktiv klimaregulering i bygg, samt slukking eller dimming av lys. De gode nyhetene er at det er mulig å søke støtte fra både Enova og Klimasats til nyskapende prosjekter, og at ENØK også gir innsparinger, og med det: bedre kommuneøkonomi.
  • Kommunen har makt som innkjøper. Klimahensyn bør være et viktig kriterium i kommunens innkjøpsreglement, og kommunen har dessuten mulighet til å prioritere klima ved bygging og vedlikehold av egne bygg. Dessuten kan kommunen gi tilskudd til innbyggerne: Det er gledelig at kommunen nå lyser ut tilskudd til kjøp av varmepumper, slik at det grønne skiftet blir tilgjengelig for flere. Slikt må vi ha mer av. God grønn politikk er også god sosialpolitikk.
  • Å satse på en grønn profil kan bidra til å trekke til seg nye, grønne virksomheter til bygden; og til å kombinere klimatiltak, utvikling for kommunen og attraktivitet. I forbindelse med arealplanen er det viktig at vi ser på hvordan vi kan legge til rette for slikt nytt næringsliv, samtidig som vi tar vare på nærnaturen vår.

Hva min visjon for Samnanger er? At vi kan bygge et samfunn som er gjennomført grønt, med nærhet til natur, med engasjerte mennesker og med meningsfulle jobbmuligheter. Kan Samnanger bli ledende i grønn omstilling? Klart vi kan.