NETT hoved RBG
FOTO: Mathias Reistad

-Me vil stoppa fleirbrukshallen på Bjørkheim