VIL HA BETRE DIALOG: – Me må lytta til, og spela på lag med, dei som skapar arbeidsplassar, og ikkje ignorera synspunkta deira, seier ordførar Karl Kollbotn (FrP).
VIL HA BETRE DIALOG: – Me må lytta til, og spela på lag med, dei som skapar arbeidsplassar, og ikkje ignorera synspunkta deira, seier ordførar Karl Kollbotn (FrP). FOTO: Arkiv

-Me vil stoppa fleirbrukshallen på Bjørkheim