BETRE OG BILLIGARE: Shirin Kvernes Khadoor fekk gjennomslag for framlegget sitt om at SFO skal ha lengre ope i sommarferien, og at sommartilbodet på sikt skal verta rimelegare.
BETRE OG BILLIGARE: Shirin Kvernes Khadoor fekk gjennomslag for framlegget sitt om at SFO skal ha lengre ope i sommarferien, og at sommartilbodet på sikt skal verta rimelegare. FOTO: Arkiv

– Me må få til betre dialog med dei tilsette i kommunen