Shirin nett NY RGB
FOTO: Mathias Reistad

– Me må få til betre dialog med dei tilsette i kommunen