LOVPÅLAGD: Alle har rett til å ha ein fast lege å forhalda seg til, men i Samnanger er det for tida mange som ikkje har det, påpeikar innsendaren.
LOVPÅLAGD: Alle har rett til å ha ein fast lege å forhalda seg til, men i Samnanger er det for tida mange som ikkje har det, påpeikar innsendaren. FOTO: Scanstodkphoto.com

Debatt:

En ode til fastlegen