TIL KAMP MOT PØBLANE: – Ungdomar som stel og har ein uakseptabel oppførsel, er ikkje velkomne hos oss, seier Kjersti Stikholmen, Håvard Tvedterås (t.v.) og Erlend Steinsland, som alle driv næring på Bjørkheim. No set dei i verk tiltak for å stoppa utviklinga.
TIL KAMP MOT PØBLANE: – Ungdomar som stel og har ein uakseptabel oppførsel, er ikkje velkomne hos oss, seier Kjersti Stikholmen, Håvard Tvedterås (t.v.) og Erlend Steinsland, som alle driv næring på Bjørkheim. No set dei i verk tiltak for å stoppa utviklinga. FOTO: Hallvard Tysse

-Ungdomar stel, herjar og ropar hatefulle ytringar