INGA ENDRING: Eg kjenner på ein litt uggen følelse når ein kjempar for trafikktryggleik og ikkje ser at noko vert gjort, meiner innsendaren. På fylkesveg 49 ved Ådland kyrkje  er det mykje trafikk. Biletet er frå ei tidlegare sak i Samningen der innsendar og andre innbyggjarar i området meinte tryggleiken på Ådland ikkje var god nok.
INGA ENDRING: Eg kjenner på ein litt uggen følelse når ein kjempar for trafikktryggleik og ikkje ser at noko vert gjort, meiner innsendaren. På fylkesveg 49 ved Ådland kyrkje er det mykje trafikk. Biletet er frå ei tidlegare sak i Samningen der innsendar og andre innbyggjarar i området meinte tryggleiken på Ådland ikkje var god nok.

Debatt:

Trafikksikker kommune?