PLANANE: Slik ser Bjørkheim Eiendom for seg plasseringa av dei planlagde leilegheitskompleksa på halvøya Klubben utanfor Bjørkheim.
PLANANE: Slik ser Bjørkheim Eiendom for seg plasseringa av dei planlagde leilegheitskompleksa på halvøya Klubben utanfor Bjørkheim. FOTO: Illustrasjonsfoto

Planlegg over 50 leilegheiter