IKKJE HER: «Dropp Bjørkheim-alternativet for fleirbrukshall. La Bjørkheim vera det serviceområdet det har vore tiltenkt til no», skriv innsendaren. Skissa viser delar av bygningsmassen som 3RW arkitekter meiner eit nyskapande aktivitetsanlegg ved Grunnavågen bør innehalda.
IKKJE HER: «Dropp Bjørkheim-alternativet for fleirbrukshall. La Bjørkheim vera det serviceområdet det har vore tiltenkt til no», skriv innsendaren. Skissa viser delar av bygningsmassen som 3RW arkitekter meiner eit nyskapande aktivitetsanlegg ved Grunnavågen bør innehalda.

Debatt:

Me må satsa på dei unge også