PROBLEMATISK: F.v. Synnøve Nygård Øien, Solveig Romarheim og Milhry Karin Instøy meiner den mellombelse parkeringsplassen for bubilar har ført til mange problem for dei som bur rett ved.
PROBLEMATISK: F.v. Synnøve Nygård Øien, Solveig Romarheim og Milhry Karin Instøy meiner den mellombelse parkeringsplassen for bubilar har ført til mange problem for dei som bur rett ved. FOTO: Mathias Reistad

-Kommunen har ikkje teke omsyn til at me bur her