MYKJE FRÅVÆR: Når 9,36 prosent av dei fast tilsette er borte frå arbeid på grunn av sjukdom, tilsvarar det rundt 23 personar kvar dag.
MYKJE FRÅVÆR: Når 9,36 prosent av dei fast tilsette er borte frå arbeid på grunn av sjukdom, tilsvarar det rundt 23 personar kvar dag. FOTO: Illustrasjon Scanstockphoto.com

I 2022 hadde kommunen det høgaste sjukefråværet på minst 16 år