MILLIARDPROSJEKT: Å byggja ny høgspentlinje frå Børdalen i Samnanger til Kollsnes i Øygarden har eit førebels kostnadsestimat på mellom 2,1 og 2,8 milliardar kroner.
MILLIARDPROSJEKT: Å byggja ny høgspentlinje frå Børdalen i Samnanger til Kollsnes i Øygarden har eit førebels kostnadsestimat på mellom 2,1 og 2,8 milliardar kroner. FOTO: Arkiv

Fryktar at Statnett pressar gjennom nye monstermaster