VIL UTVIKLA SENTRUM: Øyvind Strømmen meiner ein fleirbrukshall på Bjørkheim vil styrkja sentrum i kommunen, men ventar med å ta eit endeleg standpunkt til prisen kjem på bordet.
VIL UTVIKLA SENTRUM: Øyvind Strømmen meiner ein fleirbrukshall på Bjørkheim vil styrkja sentrum i kommunen, men ventar med å ta eit endeleg standpunkt til prisen kjem på bordet. FOTO: Mathias Reistad

– Ein liten kommune kan ha stort potensial i klimakampen