STORT AREAL: Sivilingeniør Kjell Roar Nordvik og ordførar Knut Harald Frøland er samde om at det trengst meir plass til å vidareutvikla Bjørkheim (i bakgrunnen) som sentrumsområde. Å fylla tunellmassar i Reistadvika, kan vera éin måte å skaffa meir land på, meiner dei.
STORT AREAL: Sivilingeniør Kjell Roar Nordvik og ordførar Knut Harald Frøland er samde om at det trengst meir plass til å vidareutvikla Bjørkheim (i bakgrunnen) som sentrumsområde. Å fylla tunellmassar i Reistadvika, kan vera éin måte å skaffa meir land på, meiner dei. FOTO: Hallvard Tysse

-Utfylling i Reistadvika kan gje nytt byggjeland