Mannskap var raskt på plass for å fjerna dei involverte køyretøya.
Mannskap var raskt på plass for å fjerna dei involverte køyretøya. FOTO: Richard Halland

Tre personar alvorleg skadde i frontkollisjon