FOTO: Illustrasjonsfoto

Debatt:

Rådmannen har brote teieplikta og informert feil