VIL BU SENTRALT: – Eg trur at mange eldre kan tenkja seg å ha ein mindre bustad enn dei har i dag. Samstundes vil dei bu sentralt. Omsorgsbustader i haugen her ved parken på Bjørkheim, vil vera midt i blinken, meiner Høgre-leiar Arild Røen.
VIL BU SENTRALT: – Eg trur at mange eldre kan tenkja seg å ha ein mindre bustad enn dei har i dag. Samstundes vil dei bu sentralt. Omsorgsbustader i haugen her ved parken på Bjørkheim, vil vera midt i blinken, meiner Høgre-leiar Arild Røen. FOTO: Hallvard Tysse

Meiner kommunen må byggja omsorgsbustader på Bjørkheim