SAMANSETT: – Det handlar mykje om kultur, ikkje berre struktur, og eg trur ikkje eit utval i seg sjølv vil løysa noko. Det er meir komplisert enn som så, sa Øyvind Strømmen (t.h.). Han er usikker på om å oppretta utvalet for oppvekst og omsorg vil føra til betre dialog mellom politikarar og tilsette i oppvekstsektoren. Varaordførar Øyvind Røen sa nei til endå eit utval, medan Gunn Totland Moss (Kr.F.) ikkje uttala seg om akkurat dette emnet.
SAMANSETT: – Det handlar mykje om kultur, ikkje berre struktur, og eg trur ikkje eit utval i seg sjølv vil løysa noko. Det er meir komplisert enn som så, sa Øyvind Strømmen (t.h.). Han er usikker på om å oppretta utvalet for oppvekst og omsorg vil føra til betre dialog mellom politikarar og tilsette i oppvekstsektoren. Varaordførar Øyvind Røen sa nei til endå eit utval, medan Gunn Totland Moss (Kr.F.) ikkje uttala seg om akkurat dette emnet. FOTO: Marianne A. Reistad

-Me treng meir kunnskap om skular og barnehagar