IKKJE SKRÅSIKRE: Senterpartiet sine representantar i Samnanger vil vita meir om bemanningsnivået innan einingane for oppvekst og omsorg før dei konkluderer.
IKKJE SKRÅSIKRE: Senterpartiet sine representantar i Samnanger vil vita meir om bemanningsnivået innan einingane for oppvekst og omsorg før dei konkluderer. FOTO: Illustrasjonsfoto Scanstockphoto.com

Debatt:

Etter debatten – ope brev til politikarane våre