DET NÆRMAR SEG: Mellom Bjørkhaugen og Hagabotnane byggjer kommunen ein gangveg som skal letta tilkomsten til idrettsanlegget.
DET NÆRMAR SEG: Mellom Bjørkhaugen og Hagabotnane byggjer kommunen ein gangveg som skal letta tilkomsten til idrettsanlegget. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Snart kan den nye turvegen takast i bruk