EIGNA PLASS: Innsendaren foreslår å etablera marknadsplass for sal av lokale varer og tenester på området mellom Kamille Fritid og Bjørkheim kro og motell - og å eventuelt fjerna kommunen sin «Energipaviljong» som vart plassert her vinteren 2018.
EIGNA PLASS: Innsendaren foreslår å etablera marknadsplass for sal av lokale varer og tenester på området mellom Kamille Fritid og Bjørkheim kro og motell - og å eventuelt fjerna kommunen sin «Energipaviljong» som vart plassert her vinteren 2018. FOTO: Marianne A. Reistad

Debatt:

Lokalmarknad på Bjørkheim