– I ein liten kommune får ein sjå heilskapen, ikkje berre delane