NETT nasjonalpark RBG

Avsluttar arbeidet med ny nasjonalpark