MONSTERMASTER: 
Den nye kraftlinja skal starta frå transformatorstasjonen i Børdalen. Mastene er av den største typen Statnett nyttar, og vil verta mellom 20 og 40 meter høge
MONSTERMASTER: Den nye kraftlinja skal starta frå transformatorstasjonen i Børdalen. Mastene er av den største typen Statnett nyttar, og vil verta mellom 20 og 40 meter høge

Planlegg endå ei kraftlinje i Samnanger