ENDRAR PLANANE: Aldal Kraft AS ønskjer å sprengja ut ein hall på 10 x 10 x 20 meter i fjellet nedanfor innkøyrsla til Haukanestunellen. Her vil selskapet plassera turbin og generator for Aldalselva kraftverk.
ENDRAR PLANANE: Aldal Kraft AS ønskjer å sprengja ut ein hall på 10 x 10 x 20 meter i fjellet nedanfor innkøyrsla til Haukanestunellen. Her vil selskapet plassera turbin og generator for Aldalselva kraftverk. FOTO: Inge Aasgaard

Utbyggjaren vil flytta kraftverket inn i fjellet