NETT barnehagebarn RBG
FOTO: Illustrasjonsfoto Scanstockphoto.com

Skal vurdera konsekvensane av å gå ned til éin barnehage