EIT ETTERLENGTA LØFT: Opprustinga av vegen i øvre del av Hagabakkane er godt i gang.
EIT ETTERLENGTA LØFT: Opprustinga av vegen i øvre del av Hagabakkane er godt i gang. FOTO: Håvard Tvedterås, HT-drone.com

Slik vert vegen i Hagabakkane utbetra