BOMSTASJONANE: På strekninga mellom Arnadalen og Trengereid skal den nye firefeltsvegen byggjast i to separate tunelløp. Dei skal fungera som rømningstunellar for kvarandre. Både her og på gamlevegen kjem det bomstasjonar.
BOMSTASJONANE: På strekninga mellom Arnadalen og Trengereid skal den nye firefeltsvegen byggjast i to separate tunelløp. Dei skal fungera som rømningstunellar for kvarandre. Både her og på gamlevegen kjem det bomstasjonar. FOTO: Skisse: Statens vegvesen

Nedbetalt veg får ny bomstasjon