FÆRRE PÅ INSTITUSJON: Kommunen har mykje å spara på å tilby styrketrening spesielt retta mot eldre, konkluderer sakshandsamar Karina Liøen Frøland. Snart skal kommunestyret vurdera om kommunen vil satsa vidare på frisklivssentralen, som står bak størsteparten av dei kommunale treningstilboda i Samnanger.
FÆRRE PÅ INSTITUSJON: Kommunen har mykje å spara på å tilby styrketrening spesielt retta mot eldre, konkluderer sakshandsamar Karina Liøen Frøland. Snart skal kommunestyret vurdera om kommunen vil satsa vidare på frisklivssentralen, som står bak størsteparten av dei kommunale treningstilboda i Samnanger. FOTO: Illustrasjonsfoto Scanstockphoto.com

-Kommunen vil spara på å gjera dei eldre sterkare