ØNSKJER Å UTVIDA: Tombregruppa vil utvida anlegget på Nygård og etablera eit nytt lenger ute i fjorden. Statsforvaltaren er skeptisk og meiner oksygentilhøva i sjøen er for dårlege.
ØNSKJER Å UTVIDA: Tombregruppa vil utvida anlegget på Nygård og etablera eit nytt lenger ute i fjorden. Statsforvaltaren er skeptisk og meiner oksygentilhøva i sjøen er for dårlege. FOTO: Hallvard Tysse

Statsforvaltaren kritisk til ny akvakulturplan