TOM SJAKT: Seks slike søkesjakter vart laga i Holmane for å avdekka mogeleg forhistorisk aktivitet. (Bilete frå rapporten om dei kulturhistoriske registreringane).
TOM SJAKT: Seks slike søkesjakter vart laga i Holmane for å avdekka mogeleg forhistorisk aktivitet. (Bilete frå rapporten om dei kulturhistoriske registreringane).

Fann ingen verneverdiar i utbyggingsområdet