MÅ FINANSIERA NY TUNELL: Vestland fylkeskommune ønskjer å byggja tunell mellom Steinsdalen og Eikedalen for å få trafikken bort frå det rasfarlege Tokagjelet. Men delar av prosjektet må finansierast med bompengar. Eit aktuelt alternativ er å plassera ein bomstasjon på Fv 49 ved enden av Eikedalsvatnet.
MÅ FINANSIERA NY TUNELL: Vestland fylkeskommune ønskjer å byggja tunell mellom Steinsdalen og Eikedalen for å få trafikken bort frå det rasfarlege Tokagjelet. Men delar av prosjektet må finansierast med bompengar. Eit aktuelt alternativ er å plassera ein bomstasjon på Fv 49 ved enden av Eikedalsvatnet. FOTO: Inge Aasgaard

Eikedalen kan få bomstasjon