SEIER JA TIL 15: Formannskapet meiner Samnanger ikkje har kapasitet til å ta imot alle dei 30 flyktningane IMDi har oppmoda om busetjing av i 2023.
SEIER JA TIL 15: Formannskapet meiner Samnanger ikkje har kapasitet til å ta imot alle dei 30 flyktningane IMDi har oppmoda om busetjing av i 2023. FOTO: Illustrasjonsfoto Scanstockphoto.com

Ber samningane hjelpa med å skaffa bustader