FLEIRE FLYKTNINGAR: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet vil at Samnanger skal ta imot dobbelt så mange ukrainske flyktningar som kommunen sa ja til i februar.
FLEIRE FLYKTNINGAR: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet vil at Samnanger skal ta imot dobbelt så mange ukrainske flyktningar som kommunen sa ja til i februar. FOTO: Illustrasjonsfoto Scanstockphoto.com

Ber samningane hjelpa med å skaffa bustader