NETT hoved RBG
FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Saunaen på plass