BRA RESULTAT: Samnanger kommune ligg heilt i toppen på fylkesoversikta i årets openheitsbarometer. Avdelingsleiar på servicesenteret, Marianne Soleng, fortel at det ligg bevisste val bak dei få poenga kommunen har gått glipp av.
BRA RESULTAT: Samnanger kommune ligg heilt i toppen på fylkesoversikta i årets openheitsbarometer. Avdelingsleiar på servicesenteret, Marianne Soleng, fortel at det ligg bevisste val bak dei få poenga kommunen har gått glipp av. FOTO: Arkiv

Samnanger er mellom dei mest opne kommunane i Vestland