NETT Kraftlinjer, Børdalen 2022 RBG

Kommunestyret reagerer sterkt på ny inntektsutjamning