KAN MÅTTA GJE FRÅ SEG INNTEKTER: Samnanger kommune kan tapa fleire millionar kroner i lokale inntekter frå kraftsektoren, dersom forslaget frå inntektssystemutvalet vert vedteke.
KAN MÅTTA GJE FRÅ SEG INNTEKTER: Samnanger kommune kan tapa fleire millionar kroner i lokale inntekter frå kraftsektoren, dersom forslaget frå inntektssystemutvalet vert vedteke.

Kommunestyret reagerer sterkt på ny inntektsutjamning