NYE TRADISJONAR: Lena Trusova, Yagor Trusov og Yaromir Trusov synest det er interessant å læra korleis me feirar jul her i Noreg.
NYE TRADISJONAR: Lena Trusova, Yagor Trusov og Yaromir Trusov synest det er interessant å læra korleis me feirar jul her i Noreg. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Jul i eit framandt land