VIL GJERA EIN FORSKJELL: F.v. Kjersti Herland Liøen, Linn Katla Gjerde  og Heidi Totland Arnesen er blant dei tilsette i pleie- og omsorgstenesta i Samnanger som jobbar innan demensomsorg.
VIL GJERA EIN FORSKJELL: F.v. Kjersti Herland Liøen, Linn Katla Gjerde og Heidi Totland Arnesen er blant dei tilsette i pleie- og omsorgstenesta i Samnanger som jobbar innan demensomsorg. FOTO: Marianne A. Reistad

-Viktig å vera meir opne rundt demens